Veřejná zakázka: II/106, most ev.č. 106-001 Štěchovice, doplňková diagnostika a průzkumy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5864
Systémové číslo: P19V00001940
Evidenční číslo zadavatele: vz-704/19
Datum zahájení: 18.11.2019
Nabídku podat do: 29.11.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/106, most ev.č. 106-001 Štěchovice, doplňková diagnostika a průzkumy
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je doplnění příslušných podkladů o další skutečnosti, které nebyly prověřeny v rámci diagnostického průzkumu mostu, příp. o dodatečné požadavky NPÚ. Při podrobné prohlídce mostu z hlediska požadavků na zachování historických detailů dle projednání s NPÚ, byly objeveny šachty a vícekomorové podzemní prostory, které nebyly předpokládány a které je nutné zaměřit a diagnostikovat.

V rámci VZ budou provedeny tyto práce:

1) Prověření stavu dutin a komor skrytých mostních polí v předpolí mostu
A) Skryté šachty za rubem opěr (obě předpolí)
– Určení vnitřních rozměrů šachet
– Určení tloušťky stěn a stropů
– Určení stavu a způsobu vyztužení stropu
– Prověření způsobu a stavu odvodnění vnitřního prostoru šachet
– Prověření hloubky stálých zařízení umístěných ve dně šachet (sklon, hloubka) – v každé šachtě jsou 2 ocelové trubky opatřené víkem

B) Komory skrytých mostních polí za mostními závěry (obě předpolí)
– Určení vnitřních rozměrů skrytých komor
– Určení tloušťky stěn a stropů skrytých komor
– Určení stavu a způsobu vyztužení stropů skrytých komor
– Prověření tloušťky propojovací stěny mezi pasy oblouků (spodní deska komor)
– Prověření způsobu a stavu odvodnění vnitřního prostoru komor

2) Průzkumné vrty na obou stranách předpolí
– Vždy jeden jádrový vrt (geologický) zhruba v ose vozovky v předpolí mostu, délka vrtu cca 8 m (skrz vozovku, podkladní vrstvy vozovky, zásyp přechodové oblasti až k horní ploše základu mostu). (cílem je získat údaje o skladbě vozovky, materiálu zásypu a hloubky horní úrovně základu, zároveň využití vývrtů pro stanovení chemického složení na přítomnost karcinogenních látek) (pozn. vrty je nutné zhotovit až za vnitřními prostory za rubem)

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 320 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky