Veřejná zakázka: Okružní křižovatky Nymburk – II/503 x II/330 a II/503 x II/331

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 4788
Systémové číslo: P19V00000864
Evidenční číslo zadavatele: vz-339/19
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 11.06.2019
Nabídku podat do: 28.06.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Okružní křižovatky Nymburk – II/503 x II/330 a II/503 x II/331
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
V rámci stavby dojde k přebudování stávajících stykových křižovatek na okružní křižovatky Boleslavská x Zbožská (SO101, D=27m) a Boleslavská x Velké Valy (SO102, D=24m). V navazujících úsecích paprsků obou okružních křižovatek proběhnou odpovídající úpravy v souvislosti s rozšířením a vychýlením průběžných jízdních pruhů před vjezdem a za výjezdem z okružní křižovatky, s vložením dělicích a ochranných ostrůvků na přechodech pro chodce a se zřízením parkovacích pruhů a zálivů autobusových zastávek. Do stavby je zahrnuta i úprava vjezdového nároží ulice Bedřicha Smetany. Komunikace včetně okružního jízdního pásu budou usazeny do obrubníků s navazujícím chodníkem, popř. zeleným pásem.
Součástí stavby je i vodorovné a svislé dopravní značení, úprava odvodnění, úprava a sjednocení veřejného osvětlení, vynucené přeložky a ochrana stávajících inženýrských sítí a vegetační úpravy.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 29 249 694 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy