Veřejná zakázka: Záměry projektů a ekonomické hodnocení staveb silnic II. a III. tříd

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 329
Systémové číslo: P16V00000248
Evidenční číslo zadavatele: VZ-237/2016
Datum nákupu / nabídek: 19.05.2016 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Záměry projektů a ekonomické hodnocení staveb silnic II. a III. tříd
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování záměrů projektů dle metodiky SFDI a Ministerstva dopravy akce:

„Záměry projektů staveb silnic II. a III. tříd“ pro stavby:

II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8
II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy
II/101 - obchvat Jesenice - I. etapa
Okružní křižovatka Mariánovice, západ¨
SOKP 512, Psáry - přel. sil. II/105 v návaznosti na úpravy pro SOKP
Vestecká spojka II. etap včetně MÚK s D1 - Exit 4

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 1 793 600 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky