Veřejná zakázka: Zateplení budovy SOŠ a SOU dopravního Čáslav

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2994
Systémové číslo: P18V00000679
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 30.07.2018
Nabídku podat do: 10.12.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zateplení budovy SOŠ a SOU dopravního Čáslav
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce.
Stavební práce budou spočívat zejména ve snížení energetické náročnosti souboru vzájemně propojených budov SOŠ a SOU dopravního Čáslav a to školy, ubytovacích pavilonů, kuchyně s jídelnou a spojovacího krčku. Jedná se o zateplení fasád, střech a podlah a výměnu výplní. Zároveň se jedná o celkovou rekonstrukci stávajícího otopného systému. Dále bude realizována instalace nuceného větrání s rekuperací.
Akce bude provedena podle projektové dokumentace vypracované AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář, se sídlem Plynárenská 830, 280 02 Kolín IV, IČO: 27210341, která je součástí zadávací dokumentace (dále jen „ZD“).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 47 039 259 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní, Čáslav, příspěvková organizace
 • IČO: 14801973
 • Poštovní adresa:
  Aug. Sedláčka 1145
  286 01 Čáslav
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-009640

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nabídky se podávají v písemné formě, v elektronické podobě (nikoli v listinné podobě) a to pomocí elektronického nástroje E-ZAK dostupného na https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_155.html

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky