Veřejná zakázka: III/00331 Slavkov, most ev.č. 00331-5 přes potok u obce Slavkov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2580
Systémové číslo: P18V00000271
Evidenční číslo zadavatele: VZ-499/17
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 19.04.2018
Nabídku podat do: 14.05.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/00331 Slavkov, most ev.č. 00331-5 přes potok u obce Slavkov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je výměna stávajícího mostu ev. č. 00331-5. Spodní stavba i nosná konstrukce stávajícího mostního objektu jsou v současné době dle poslední hlavní prohlídky mostu zařazeny ve stavebním stavu V – špatný. Vzhledem ke stavu konstrukcí bylo rozhodnuto o nahrazení celého mostu zcela novým, splňujícím požadavky pro mosty na pozemních komunikacích skupiny 1 dle ČSN EN 1991-2 (Z3) s návrhovou dobou životnosti 100 let. Nová konstrukce mostu bude polorám s rovnoběžnými křídly, opěry budou založeny na 6ks velkoprůměrových žlb. pilotách. Most převádí trasu silnice III/00331 přes bezejmenou vodoteč.

Před zahájením akce bude nutné opravit komunikaci vedoucí od autobusové zastávky směrem k obci Slavkov. Po této komunikaci bude vedena objízdná trasa.
Zhotovitel je povinen při provádění díla respektovat podmínky platných rozhodnutí, týkajících se zhotovované stavby (zejména územního rozhodnutí, stavebního povolení či ohlášení stavby), jakož i požadavky orgánů veřejné správy. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s technickými normami a předpisy platnými v České republice.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 882 877 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky