Veřejná zakázka: III/2276 Šanov, rekonstrukce silnice a mostu ev.č. 2276-4

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2577
Systémové číslo: P18V00000268
Evidenční číslo zadavatele: vz-19/18
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 19.04.2018
Nabídku podat do: 11.05.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/2276 Šanov, rekonstrukce silnice a mostu ev.č. 2276-4
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je Demolice stávajícího objektu mostu. Nový most je navržen jako kolmý, jednopolový, železobetonový rám se zavěšenými křídly. Založení bude na mikropilotách z ocel. trubek prof. 133/20mm v délce 10m s kořenem délky 5m. Délka n.k bude 15,1m a rozpětí 14,2m. Navazující žb. křídla budou vetknuta do stěn rámu. Izolace n.k. bude provedena plošná, z asfalt. nátěru a asfalt. pásů lepenky. Součástí je i rekonstrukce převáděné silnice III/2276 v kategorii S 6,0/50, v celkové délce cca. 70m. V prostoru pod mostem mostem a v jeho bezprostředním okolí, bude vyčištěno a upraveno koryto potoka. Zhruba 2m od čel mostu budou příčné žb. prahy, mezi kterými bude koryto opevněno lomovým kamenem do betonu. Vně prahu bude instalován těžký kamenný zához. Před zahájením stavby zhotovitel provede instalaci DIO a zajistí stanovení pro uzavírku silnice III/2276. .
Provedení HPM a DSPS oprav mostu. V případě nutnosti zajištění DIO a Stanovení přechodné úpravy provozu na p.k.
Objekty stavby jsou:
- SO 190 Dopravně inženýrská opatření (DIO)
- SO 201 Most ev.č. 2276-4 přes Rakovnický potok.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 16 185 102 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky