Veřejná zakázka: Vltavská cyklostezka, úsek Úholičky – Libčice nad Vltavou, dokončení přípravy stavby

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka byla zrušena.
DBID: 2430
Systémové číslo VZ: P18V00000121
Datum zahájení: 08.03.2018
Nabídku podat do: 26.03.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vltavská cyklostezka, úsek Úholičky – Libčice nad Vltavou, dokončení přípravy stavby
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Cílem VZ je dopracování projektové dokumentace (PD) ve stupni PD pro stavební povolení podle podmínek územního rozhodnutí o umístění stavby „Vltavská cyklostezka, úsek Úholičky – Libčice nad Vltavou“, výkon inženýrské činnosti pro stavební povolení, vyhotovení PD pro provádění stavby dle platné právní úpravy, provádění autorského dozoru při realizaci stavby. Realizace stavby je nezbytná pro zprůjezdnění dálkové páteřní cyklotrasy Vltavská cyklistická cesta severně od Prahy a pro odstranění rizika při překonávání železniční tratě a vodního toku při denní dopravě osob mezi sídly Libčice nad Vltavou, Husinec-Řež a Úholičky.
Akce je v souladu s Koncepcí rozvoje cyklistiky ve Středočeském kraji na období 2017 - 2023, Akční plán, Opatření 2.2.1.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Krajský úřad
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků