Veřejná zakázka: Rekonstrukce centrálního depozitáře Muzea Českého krasu, p. o.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka byla zrušena.
DBID: 2412
Systémové číslo VZ: P18V00000103
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-007187
Datum zahájení: 05.03.2018
Nabídku podat do: 26.06.2018 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce centrálního depozitáře Muzea Českého krasu, p. o.
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce
 • Zakázka je dělena na části.

Stručný popis předmětu:
Předmětem části č. 1 veřejné zakázky jsou stavební práce a dodávky při rekonstrukci centrálního depozitáře sbírkových předmětů Muzea Českého krasu v rámci projektu s názvem „Centrální depozitář – zajištění efektivní ochrany, správy a zpřístupnění sbírkového fondu Muzea Českého krasu, p.o.“. Objekt se nachází na adrese S. K. Neumanna 1141, 266 01, Beroun.

Předmětem části č. 2 veřejné zakázky je dodávka a instalace úložného regálového systému s pojezdovými kolejnicemi zapuštěnými v podlaze, jehož parametry a minimální požadavky jsou uvedeny v části projektové dokumentace označené pro tuto část veřejné zakázky, která je obsažena v příloze č. 5 zadávací dokumentace. Součástí je také zaškolení obsluhy systému, kontrolní prohlídky dodavatele po dobu záruční lhůty a záruční servis. Výkaz výměr pro dodávku a instalaci regálového systému je pro tuto část veřejné zakázky součástí přílohy č. 6 zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 38 927 029 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Muzeum Českého krasu
 • IČO: 00065293
 • Poštovní adresa:
  Husovo náměstí 87
  266 01 Beroun

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Podatelna Středočeského kraje - místnost č. 0007
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy