Veřejná zakázka: II/331 Brandýs nad Labem – I/9, rekonstrukce - dodatečné služby

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00000123
Id předchozího profilu ve VVZ: 352739

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1625
Systémové číslo: P17V00000907
Evidenční číslo zadavatele: Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 007/2007/OIN
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Nabídku podat do: 13.11.2014 09:30
Otevírání obálek: 13.11.2014 00:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/331 Brandýs nad Labem – I/9, rekonstrukce - dodatečné služby
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
V průběhu realizace díla došlo k novelizaci norem pro projektování a k prodlení při majetkoprávním vypořádání pozemků v trase přeložky. Předmětem plnění veřejné zakázky je aktualizace původní dokumentace dle nově zavedených norem pro projektování v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami a úprava termínu plnění. Dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona se jedná se o dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné služby jsou nezbytné pro poskytnutí původních služeb.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 035 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky