Veřejná zakázka: Kvalita sítě sociálních služeb

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00000031
Id předchozího profilu ve VVZ: 352739

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1534
Systémové číslo: P17V00000816
Evidenční číslo zadavatele: S-1207/SOC/2014
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 482964
Nabídku podat do: 31.03.2014 10:00
Otevírání obálek: 31.03.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Kvalita sítě sociálních služeb
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Veřejná zakázka je realizována v rámci realizace klíčové aktivity projektu „Kvalita sítě pobytových služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením ve Středočeském kraji“ -
reg. č. CZ.1.04/3.1.00/A9.00003.

Předmět veřejné zakázky se skládá z 5 oblastí/částí:
1) audity kvality
2) konzultace a supervize
3) kulaté stoly
4) dobrá praxe/odborné stáže
5) výsledná strategie – rozdělená na strategii služeb pro osoby se zdravotním postižením
a strategii služeb pro seniory

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 743 802 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky