Veřejná zakázka: Posouzení vlivu záměru přeložky silnice II/240 mezi R7 a D8 na životní prostředí a veřejné zdraví

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000084
Id předchozího profilu ve VVZ: 352739

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1495
Systémové číslo: P17V00000777
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Nabídku podat do: 19.12.2013 10:00
Otevírání obálek: 19.12.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Posouzení vlivu záměru přeložky silnice II/240 mezi R7 a D8 na životní prostředí a veřejné zdraví
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zpracování posouzení vlivu záměru přeložky silnice II/240 mezi R7 a D8 na životní prostředí a veřejné zdraví, celková délka posuzovaného záměru cca 10 km. Jedná se o zajištění průběhu procesu vyhodnocení vlivu záměru na životní prostředí a veřejné zdraví odpovídající rozsahu, účelu a charakteru stavby.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 999 999 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky