Veřejná zakázka: III/27214 Dražice, most ev.č. 27214-2 přes Jizeru v Dražicích - TDI

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 1017
Systémové číslo: P17V00000301
Evidenční číslo zadavatele: vz-128/17
Datum nákupu / nabídek: 22.05.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/27214 Dražice, most ev.č. 27214-2 přes Jizeru v Dražicích - TDI
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru investora (dále jen ,,výkon činnosti TDI“) a zajištění výkonu koordinátora BOZP na staveništi, při přípravě stavby a ve fázi její realizace dle zákona č.309/2006 Sb. v platném znění (dále jen ,, zákon BOZP“), kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen výkon činnosti koordinátora BOZP“) poskytovatelem v souvislosti se stavbou ,,III/27214 Dražice, most ev.č. 27214-2 přes Jizeru v Dražicích (dále jen stavba) a to v rozsahu uvedeném v pokynech pro výkon činnosti TDI a pro výkon činnosti koordinátora BOZP.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 828 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky